اجرا و معرفی درس های دوره آشنایی با ساز و نوازندگی سنتور

346

در این ویدیو قطعات موسیقی (گوشه) آموزش داده شده در دستگاه شور شامل درآمد اول، تصنیف جان من گفتمت (امیرجاهد) و رنگ گریلی شستی در کنار یکدیگر اجرا می شود و نوید مسجدی توضیحاتی در مورد آن ها می دهد. آموزش درس به درس این دوره در سایت سازگاه با نام "آشنایی با ساز و نوازندگی سنتور" در دسترس است.

سازگاه 39 دنبال کننده
pixel