جمع آورى بذر كاكتوس

3,983
تک کاکتوس 197 دنبال‌ کننده
احتمالا تا الان به این مشكل برخورد كردید كه كپسولهاى حاوى بذر كاكتوس باز شود و برداشت بذرها به دلیل ریختن بذرها روى تنه كاكتوس و گلدان مشكل ساز شود،در این فیلم روشى بسیار راحت و ابتكارى براى جمع آورى بذرهاى ریخته شده بر روى تنه كاكتوس آموزش داده میشود.
تک کاکتوس 197 دنبال کننده
pixel