پادکست بهزی -معرفی قسمت اول

75

بهترین روش درمانی در بیماری های مختلف چیست؟ این سوالی است که بهزی برای پاسخ به آن سفر خود را شروع کرده است. بهزی سامانه ارائه کننده خدمات پشتیبانی، آموزش و ارزیابی به بیماران بوده و درتلاش است تا بهترین نکات آموزشی و روش های بهبود را از محققان، دانشمندان، پزشکان، روانشناسان، درمانگران و بیماران سرتاسر دنیا بشنود و با شما درمیان بگذارد. توسعه سلامتی به درست ترین روش هدف ماست و اینبار از طریق این پادکست بهزی آمده ایم تا به موضوعاتی چون باور های نادرست، روش های درمانی مدرن و توصیه های حیاتی برای یک بیماری

بهزی - Behzee 4 دنبال کننده
pixel