انسانیت و مهربانی یعنی بتونی چیزی رو ببخشی که خودت بهش نیاز داری

926
فرستنده:دوست
pixel