دکتر امیرمحمد گمینی از «ابن سینا و گذر زهره از مقابل خورشید» می‌گوید

35
مرکز فرهنگی شهرکتاب 87 دنبال‌ کننده
35 بازدید
اشتراک گذاری
از میان نسخ خطی به جامانده از دوره‌ی اسلامی گزارش‌هایی مبنی بر رؤیت نقطه‌ای سیاه بر روی قرص خورشید به دست ما رسیده است. این گزارش‌ها معمولاً با این ادعا همراه هستند که این نقطۀ سیاه، در واقع، سیارۀ زهره یا عطارد است که از مقابل قرص خورشید گذر می‌کند و وجود این پدیده نشان می‌دهد که زهره یا عُطارد نسبت به خورشید در فاصله‌ای نزدیک‌تر به زمین قرار دارند. به این گزارش‌ها نمی‌توان اعتماد کرد. در این میان شواهدی وجود دارد که احتمال رؤیت گذر زهره توسط ابن سینا را افزایش می‌دهد.
pixel