بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با نخست و زیر ژاپن

841

امام خامنه ای: اینکه ترامپ می گوید قصد تغییر رژیم را ندارد یک دروغ است زیرا اگر می توانست این کار را انجام دهد، انجام می داد اما نمی تواند.

خاورستان
خاورستان 82 دنبال کننده