خدمات حقوقی در کشور اسپانیا

126

خدمات مشاوره حقوقی در کشور اسپانیا با استراولینگ موندیال شرکت استراولینگ با کادری متخصصی و وکلای حرفه ای در دفتر مرکزی این شرکت در شهر بارسلونا می باشد از اینرو امکان پیگیری مستقیم پرونده ها در کشور اسپانیا می باشد. حقوق مدنی، حقوق خانواده، امور اسناد و ثبت احوال، امور مسکن (خرید، فروش، اجاره)، حقوق مالیاتی، حقوق اداری، حقوق کار و حقوق تجارت. حقوق آثار هنری