آموزش موفقیت در کسب و کار

2,988

(جهت دریافت مشاوره با آکادمی قبضه با 09125281952 رفیعی تماس بگیرید.) در این ویدئو دکتر به سوالی در مورد کسب و کار پاسخ میدهد که شاید خیلی از افراد در رابطه با آن به بن بست رسیده باشند. باید در نظر بگیرید در کسب و کار دو رویه کلی وجود دارد: اینکه شما خود مشکل هستید یا راه حلی برای مشکلات. سعی کنید همیشه رویه دوم را در پیش بگیرید. نکته دیگر اینکه در کسب و کار خود حتما جانشین پروری کنید. پیشنهاد میکنم این ویدئو را حتما ببینید...

pixel