سر مخفی بودن شب قدر

19
سخنرانی شیخ محمدرضا حامدی، امام جمعه پردیسان با موضوع سر اختفای شب قدر، رمضان المبارک ۱۴۴۲
pixel