نمونه ویدئو - مسابقات بوکس

1,013

این تصاویر با استفاده از اتوماسیون مولتی کم و دوربین های اکسترنال جهت پخش مستقیم در شبکه اینترنتی مسابقات تولید گردیده است