ساخت ربات خزنده که مثل کرم روی زمین حرکت می کند

519
دیجیاتو
دیجیاتو 10 هزاردنبال‌ کننده
دیجیاتو
دیجیاتو 10 هزار دنبال کننده