داغترین‌ها: #اربعین

حل یک مساله مکانی- مساله اول

870
GISman 103 دنبال‌ کننده
870 بازدید
اشتراک گذاری
این ویدئو حاوی حل مساله ای است که در سایتwww.GISman.ir به عنوان یک مساله مکانی مطرح شده است. مساله از این قرار است: "عکس هوایی اسکن شده ای در اختیار داریم که اگر آن را ژئورفرنس کنیم کلمه ای بر روی آن در مختصات زمینی (329735,4121954) مشاهده خواهیم کرد. این مختصات در سیستم تصویر UTM و در Zone 40 بیان شده است. حال بگویید آن کلمه چیست و طول آن بر روی زمین چند متر است ؟"
GISman 103 دنبال کننده
pixel