اربعین - سیدعبدالصمد هاشمی - هیئت محبان الرضا بابل

6
اربعین کربلایی سیدعبدالصمد هاشمی شب هشتم محرم ۱۴۴۳ هیئت محبان الرضا(ع) بابل
pixel