اهمیت دیجیتال مارکتینگ در کسب و کار امروز از زبان یحیی علوی Yahya Alavi

482
امروزه اینترنت بسیاری از کسب و کارهای سنتی را تحت تاثیر قرار داده است و بسیاری از مشاغل و صاحبان کسب و کار، ارزش و اهمیت دنیای آنلاین را درک کرده اند و رویکرد خود را از شیوه های سنتی به مدرن تغییر داده اند. این تغییر شیوه هم در ارائه ی خدمات و محصولات انجام گرفته و هم در تبلیغات آن ها دیده می شود. تجارت در دنیای آنلاین، سریع تر، ساده تر و کم هزینه تر است و شما به بهترین شکل ممکن می توانید پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. مدرس دوره دیجیتال مارکتینگ: دکتر یحیی علوی Yahya Alavi
pixel