گفتگو با آقای دکتر محمد زارعی کاشف داروی دیابت نوع2

2,343

گفتگو با آقای دکتر محمدزارعی کاشف داروی دیابت نوع2 ازبارسلونا، باهمستان ، شبکه جهانی جام جم