توانایی های رزمی پهپاد چینی Wing Loong

1,170

این پهپاد در کلاس MALE قرار دارد

7 میلیمتر
7 میلیمتر 206 دنبال کننده