دندانپزشکی پیشگیرانه در کودکان | کلینیک کریستال

2,132
دندان شماره شش، اولین دندان دائمی که در محیط دندان رویش پیدا می کنه. این دندان در خیلی از موارد توسط والدین با دندان شیری کودک اشتباه گرفته شده و نسبت به درمان آن سهل انگاری می شود. ضمن اینکه دندان های شیری به دلیل اینکه فضا رو برای دندان دائمی زیرینشون حفظ می کنند، بهتره تا زمان رویش دندان های دائمی در محیط دندان حفظ شده و در صورت نیاز درمان شوند. برای جلوگیری از پوسیدگی در ابتدای رویش دندان شش تا حداکثر سن 12 سالگی شیارهای عمیق روی سطح جونده دندان با ماده فیشورسیلنت پوشانده می شود
pixel