روش های مبارزه با انواع موش صحرایی

182
در این ویدئو روش های جلوگیری از ورود موش صحرایی و نحوه مبارزه با آن ها در اماکن صنعتی بیان می گردد.
pixel