نظر یکی از شرکت کنندگان در رابطه با دوره آموزشی هوش فروش @ahmadreza_moattar #ف

19
نظر یکی از شرکت کنندگان در رابطه با دوره آموزشی هوش فروش @ahmadreza_moattar #فروش #راهبری_خویشتن #بازاریابی #مذاکره #leadership #sale #marketing #leadership #self_leadership #ktrgroup #سید_محسن_علیزاده_طباطبایی #فروش #رهبری_بر_خود #آموزش #دوره_آموزشی #مذاکره #بازاریابی #منتور #برندینگ #مدیریت #مدیریت_فروش #مدیریت_بر_خود #مدیریت_برند #فروشنده_موفق #هوش_فروش
pixel