خرابی شدید ، طوفان استوایی فانی در سواحل شرقی هندوستان

432

بسیار شدید ": سیکل فانی در سواحل شرقی هند واقع شده است. بیش از یک میلیون نفر در هند تخریب شده اند از مسیر فانی هیولا استوایی استوایی که در این کشور فرود آمد.Extremely severe’: Cyclone Fani hits India’s east coast. Over a million people in India have been evacuated from the path of monstrous tropical cyclone Fani, which made landfall in the country.

گوسفند زبل
گوسفند زبل 1.1 هزار دنبال کننده