نهمین نمایشگاه صنایع دستی روز دوم

198
روز دوم نمایشگاه سراسری صنایع دستی در استان بوشهم با حضور آقای گراوند استاندار بوشهر
pixel