چگونه با وسایل خانه یک گایگر کانتر بسازید؟

718
در ویدئو بارگذاری شده آموزش ساخت یک گایگر کانتر با استفاده از وسایل خانگی شامل یک قوطی و ... برای شما گذاشته شده است. برای اطلاعات بیشتر درباره گایگر کانترها و ... به سایت سمافوتون (sama-photon.ir) مراجعه یا مقاله زیر مطالعه کنید. در صورت نیاز می توانید گایگر مولرهای برندهای مختلف را نیز از سایت تهیه کنید. http://sama-photon.ir/blog/1-%D8%A2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D9%84%D8%B1.html
سما فوتون 6 دنبال کننده
pixel