روضه خوانی جانسوز حنیف طاهری در قبرستان بقیع ،مدینه منوره

396

روضه خوانی جانسوز حنیف طاهری در سالروز شهادت حضرت جواد الائمه (ع) در قبرستان بقیع ،مدینه منوره