برترین گلها و سیوهای هفته اول لوشامپیونه

75

گلها و سیوهای منتخب نخستین هفته لیگ یک فرانسه در فصل 20-2019

کلاکت اسپرت
کلاکت اسپرت 8.8 هزار دنبال کننده