برترین گلها و سیوهای هفته اول لوشامپیونه

87
گلها و سیوهای منتخب نخستین هفته لیگ یک فرانسه در فصل 20-2019
کلاکت اسپرت 11.6 هزار دنبال کننده
pixel