طاووسی : نماینده ورزشکاران باید کسی باشد که بالاترین مقام قهرمانی را داشته باشد

268
صحبت های آقای طاووسی دبیر سابق فدراسیون ورزش های همگانی در حاشیه کنفرانس خبری مدیران سابق این فدراسیون
لحظه 916 دنبال کننده
pixel