آشنایی با پروین اعتصامی

7,569
sArA
sArA 70 دنبال‌ کننده

تنها هفت ماه ویازده روز از صدور فرمان تاریخی مشروطه توسط مظفر الدین شاه قاجار نمی گذشت که در 25 اسفندماه 1285 هجری شمسی در تبریز و در خانه اعتصام الملک آشتیانی دختر متولد شد که نامش را درخشنده نهادند اما بعدها در شناسنامه پروین ثبت گردید.

sArA
sArA 70 دنبال کننده