ایران سومین منبع قیر طبیعی در دنیا

20
می متالز - با وجود ذخایر قیر طبیعی در کشور و اینکه بزرگترین منبع قیر خاورمیانه در ایلام قرار دارد اما تولیدات این معادن، خام صادر می شود اما اگر صنایع تبدیلی و کارخانه های وابسته آن ایجاد شود،می تواند هم از خروج ارز جلوگیری کند و هم برای هزاران نفر شغل ایجاد کند.
می متالز 59 دنبال کننده
pixel