زندگینامه ابن سینا | گفتگو با دکتر ناصر رضایی پور

1,606
نسخه کامل گفتگو با دکتر ناصر رضایی پور پزشک و متخصص طب ایرانی به مناسبت روز پزشک و زادروز حکیم بوعلی سینا، در ارتباط با نظر بوعلی درباره شراب، دلیل مرگ شیخ الرئیس، علت نام گذاری کتاب های قانون در طب و شفا و بررسی موارد دیگر...
pixel