توضیحات محسن قاسمی (دبیرکل) درباره آزمونهای خبرگی انجمن

140
شامگاه دوشنبه، 19 آذر 1397، دوازدهمین سالانه آیین گرامی داشت روز حسابدار به همت انجمن حسابداران خبره ایران و با حضور قریب به چهارصد تن از اعضای انجمن و سایر مهمانان در تالار الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد. در بخشی از این مراسم که به تقدیر از نفرات برتر آزمون حسابدار مالی خبره سال 1397 (28 مهر 1397) و آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1397 (26 آبان 1397) اختصاص داشت؛ محسن قاسمی (دبیرکل انجمن) گزارشی خلاصه از فرایند برگزاری این دو آزمون ارائه کرد.
pixel