مان/ HydroDrive

1,275
1,275 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

وزن این نوع از کامیون های مان (دارای HydroDrive)، چهارصد 400 کیلوگرم سبک تر و از نظر ارتفاع کامیون، کوتاه تر از کامیون های دارای دیفرانسیل محرک جلو می باشد.