خرس آبی یا «تاردی گِرِید»

449
جان‌سخت‌ترین حیوان روی زمین معروف به «نابود نشدنی»
pixel