فیلم کوتاه «انرژی نیوز» از فوران چاه نفت/ @Enenews

74
انرژی نیوز 20 دنبال‌ کننده
فیلم کوتاه «انرژی نیوز» از فوران چاه نفت در حین عملیات حفاری را می‌بینید.
انرژی نیوز 20 دنبال کننده
pixel