طنز و تقلید صدای حسن ریوندی و مجری آقای معصومی

5,398

امروز اجرای طنز و شوخی حسن ریوندی و مجری خوب کشورمان آقای علی معصومی را برای شما خوبان انتخاب کردیم ، در این ویدئو آیتم های طنز ، تقلید صدا و شومن های مختلفی را شاهد خواهید بود . این ویدئوی طنز تقدیم به همه شما مخاطبین محترم سایت . www.hasanreyvandi.ir