افشای جادو در تکنولوژی eye-phone (عملکرد آینهء شیطان)

93
kabtn 29 دنبال‌ کننده
این کیلیپ عملکرد تمامی تکنولوژی کامپیوتری(آینهء شیطان) را که اساسن توسط جادوی شیاطین راه اندازی میشوند را کامل افشا میکند
kabtn 29 دنبال کننده
pixel