برنامه ریزی تخلیه و بارگیری کانتینر

1,249
ماشین جو 2 دنبال‌ کننده
1,249 بازدید
این انیمیشن پیشرفته ترین تجهیزات تخلیه و بارگیری کالا و کانتینر را در کارخانجات و بنادر خشک و آزاد نشان میدهد
ماشین جو 2 دنبال کننده
pixel