فریدالله ادیب آیین - مجموعه راه لاجورد

97
فریدالله ادیب آیین مجموعه راه لاجورد رئیس گروه موزه‌های اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی با بیان این‌که، ادیب نیز از هنرمندان نقاش افغانستانی ساکن مشهد است، گفت: این مجوز بر اساس مصوبه هیأت وزیران در سال 1384 تحت عنوان آیین مدیریت ساماندهی و نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال منقول فرهنگی و تاریخی به مدت یک سال و قابلیت تمدید، صادر شده است. پهلوان یادآورشد: این مجموعه می‌تواند به صورت رسمی نسبت به برگزاری نمایشگاه و یا ایجاد موزه خصوصی فعالیت کند.
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel