دکتر زارع رواسان | آشنایی با بلاک چین و ارزهای رمزپایه

747
دکتر احد زارع روسان، عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی مهرالبرز در وبیناری با موضوع بلاک چین و ارزهای رمز پایه
pixel