برنامه سرآمدان اقتصاد ایران در کارخانجات نایلون سپید

377

برنامه سرآمدان اقتصاد ایران در کارخانجات نایلون سپید - شبکه سه سیما- سر امدان اقتصاد ایران - مصاحبه با منصور شیرازیان مدیرعامل شرکت تولیدی نایلون سپید