کنایه علی ضیا به رئیس کل بانک مرکزی

125
اتاق خبر 24
اتاق خبر 24 1.9 هزار دنبال کننده