باز کردن کرل دراو

815

کلیپ 2: باز کردن کرل دراو و تنظیم صفحه خوش آمد گویی. دانلود ویدئو با کیفیت بهتر در سایت www.F1farsi.ir