اجرای زنده توقف نبض در جشن نیمه شعبان توسط ایمان عجیب

428
در این نمایش نگه داشتن نبض دوبار اجرا شد، یکی در پارک و دیگری در جشن نیمه شعبان کانال تلگرام ایمان صدیقی: @iman_ajib / اینستاگرام ایمان عجیب: iman.ajib
pixel