100ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه شماره58 هفته اول دی 98

40

100ثانیه اخبار از دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه شماره58 هفته اول دی 98 / روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه/ گوینده خبر:سارا پورنجف/تصویر و تدوین: روح الله دلیر

کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 51 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
pixel