هدف گذاری - معنای هدف - استاد مهدی شاکریان

60

این فیلم بخشی از دوره کارخانه ثروت سازی استاد مهدی شاکریان می باشد . برای دریافت فیلم کامل با تلفن های زیر تماس بگیرید : 05138117 ، 09350621006 یا به سایت سبقت مراجعه فرمایید : www.Sebghatebartar.com

دل - فصل 1 قسمت 5
%81
کارگردان: منوچهر هادی مدت زمان: 53 دقیقه
دل - فصل 1 قسمت 5
pixel