وبینار آلزایمر و مراقبت Alzheimer's and Dementia caregiving

215
روز ۱۳۹۸/۹/۱۰ وبینار آلزایمر و امور مراقبت با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی گناباد و کرمان برگزار شد. در این پادکست قسمت دوم این وبینار را که به امور مراقبت از بیماران فرسایش مغز مربوط است، برای عزیزانی که موفق نشدند در وبینار شرکت کنند به اشتراک می‌گذاریم. به امید اینکه به‌زودی قسمت اول آنرا نیز تهیه کرده و انتشار دهیم. در این گفتار، ضمن معرفی پروژه دردآشنا، به مراحل پیشروی بیماری، عوارضی که در هر مرحله ممکن است پدیدار شود، و راهکارهای سازشگری با آنها را بررسی کردیم.
pixel