مستند جنگ کره 1953-1950

1,202
مستندی زیبا درباره جنگی فراموش شده،جنگ سه ساله کره که به بن بست کشیده شد و جان بسیاری را گرفت.با زیرنویس فارسی عرضه در صد مستند 100doc.ir
صد مستند 186 دنبال کننده
pixel