تریلر سینمایی فصل سوم Death Stranding

168

بازی ساز افسانه ای Hideo Kojima تجربه جدیدی به ارمغان می آورد.آینده در دست کسی است که در هر قدم از مسیرش دنیای ویران شده را کشف می کند. راز Death Stranding چیست؟ Sam در راه پیش رویش چه چیزی کشف می کند؟

واج
واج 26 دنبال کننده