گفتگو با علیرضا عبدالله زاده در قسمت یازدهم برنامه اکوچت

1,898

چهار دهه از انقلاب اسلامی می گذرد و دولت های مستقر تاکنون نتوانسته اند اقتصاد ایران را در ریل رونق و ثبات اقتصادی پیش ببرند. در تمامی این دولت ها اقتصاددانان حضوری پررنگ داشتند اما چرا تغییرات جدی صورت نگرفته است؟ چرا اقتصاددانان همواره نسبت به امتناع سیاست مداران از توصیه ها و مشاوره های آنان شکوه می کنند؟ در این گفتگو که به میزبانی هوشیار رستمی ترتیب داده شده علیرضا عبدالله زاده دانش آموخته دانشگاه هاروارد به این سوالات پاسخ می دهد.

اقتصادنگار
اقتصادنگار 142 دنبال کننده