وبینار کشاورزی دقیق

393

ارائه توسط آقای دکتر سعید همایونی ، استاد سنجش از دور دانشگاه اتاوا کانادا، با همکاری مهندسین مشاور نوآوران علوم مکانی ( www.ssiec-co.com ) ، نمونه ی پهپاد سنجش از دور: senseFly eBee SQ: www.nprco.com/sq