ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

با سنت پطرزبورگ زیباترین شهر روسیه آشنا شوید

1,428
سنت پترزبورگ (به روسی: Санкт-Петербург) دومین شهر بزرگ روسیه پس از مسکو می باشد که در منتهی الیه شمال غرب این کشور واقع شده است. این شهر در سال ۱۷۰۳ به دستور و با نظارت پتر کبیر ساخته شد و از آن زمان تا ۱۹۱۸ پایتخت روسیه بود. مدتی پتروگرادنام داشت. پس از واژگونی فرمانروایی تزارها به افتخار لنین، لنینگراد خوانده شد و با فروپاشی شوروی در این کشور مجدد به نام پیشینش بازخوانده شد.
4 سال پیش
# تور
pixel