راه موفقیت یک تولید کننده ، دکتر اسپرورین کار افرین برتر کشور

1,056
تولید کننده موفق باید تمرکز بر تولید داشته باشد و فروش را به مجموعه های متخصص در این امر بسپارد .
Karafarinemelli 14 دنبال کننده
pixel